EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:351:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 351, 20 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.351.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 351

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
20 december 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1216/2012 av den 12 december 2012 om särskilda och tidsbegränsade åtgärder för rekrytering av unionens tjänstemän och tillfälligt anställda i samband med Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

33

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1217/2012 av den 12 december 2012 om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

34

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1218/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Brasilien enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivandena avseende beredningar av fjäderfäkött enligt EU:s bindningslista som bifogas Gatt 1994 och av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Thailand enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivandena avseende beredningar av fjäderfäkött enligt EU:s bindningslista som bifogas Gatt 1994, och om ändring och komplettering av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

36

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1219/2012 av den 12 december 2012 om införande av övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeland

40

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/792/EU

 

*

Rådets beslut av den 6 december 2012 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Brasilien enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivandena avseende beredningar av fjäderfäkött enligt EU:s bindningslista som bifogas Gatt 1994 och av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Thailand enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivandena avseende beredningar av fjäderfäkött enligt EU:s bindningslista som bifogas Gatt 1994

47

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Brasilien enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivandena avseende beredningar av fjäderfäkött enligt EU:s bindningslista som bifogas Gatt 1994

48

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Thailand enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivandena avseende beredningar av fjäderfäkött enligt EU:s bindningslista som bifogas Gatt 1994

52

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top