EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:293:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 293, 23 oktober 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.293.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 293

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
23 oktober 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets förordning (EU) nr 927/2012 av den 16 juli 2012 om fastställelse av tidsfristen vid icke utnyttjade fiskemöjligheter enligt protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

1

 

 

2012/653/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 juli 2012 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

4

Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

5

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 973/2012 av den 22 oktober 2012 om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 925/2009 på import av viss aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina genom att viss ej glödgad aluminiumfolie på rullar med en bredd av mer än 650 mm med ursprung i Folkrepubliken Kina har importerats och om registrering av sådan import

28

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 974/2012 av den 22 oktober 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

32

 

 

BESLUT

 

 

2012/654/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 4 oktober 2012 om Europeiska unionens ekonomiska bidrag under 2012 till 6 medlemsstaters (Tyskland, Litauen, Nederländerna, Polen, Sverige och Förenade kungariket) nationella program för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn [delgivet med nr C(2012) 6838]

34

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/655/EU

 

*

Beslut nr 1/2012 av Associeringsrådet EU–Libanon av den 17 september 2012 om fastställande av associeringsrådets arbetsordning

37

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top