EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:287:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 287, 18 oktober 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.287.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 287

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
18 oktober 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/643/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 september 2012 om undertecknande på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan

1

 

 

2012/644/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 september 2012 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

2

 

 

2012/645/EU

 

*

Rådets beslut av den 10 oktober 2012 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om vetenskapligt och tekniskt samarbete

3

 

 

2012/646/EU

 

*

Rådets beslut av den 10 oktober 2012 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 957/2012 av den 17 oktober 2012 om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 vad gäller strykning av uppgifterna om Nederländska Antillerna i förteckningen över tredjeländer från vilka införsel till unionen av sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter är tillåten (1)

5

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 958/2012 av den 17 oktober 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 959/2012 av den 17 oktober 2012 om utfärdande av licenser för import av vitlök under delperioden 1 december 2012–28 februari 2013

9

 

 

BESLUT

 

 

2012/647/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 oktober 2012 om utnämning av en tysk ledamot i Regionkommittén

11

 

 

2012/648/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 oktober 2012 om utnämning av en belgisk ledamot och en belgisk suppleant i Regionkommittén

12

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Associeringsrådet EU–Jordaniens rekommendation av den 3 oktober 2012 om genomförande av ENP-handlingsplanen EU–Jordanien

13

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 204/11/KOL av den 29 juni 2011 om påstått statligt stöd som beviljats företag tillhöriga gruppen Norsk film (Norge)

14

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 189/12/KOL av den 22 maj 2012 om medgivande av undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster när det gäller produktion och grossistförsäljning av el i Norge

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 771/2012 av den 23 augusti 2012 om registrering av import av bioetanol med ursprung i Amerikas förenta stater i enlighet med artikel 24.5 i rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 229 av den 24.8.2012)

25

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top