EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:252:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 252, 19 september 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.252.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 252

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
19 september 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 835/2012 av den 18 september 2012 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller kadmium (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 836/2012 av den 18 september 2012 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bly (1)

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 837/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fodertillsats för fjäderfä, avvanda smågrisar, slaktsvin och suggor (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products) (1)

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 838/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) som fodertillsats för alla djurarter (1)

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 839/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av urea som fodertillsats för idisslare (1)

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 840/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som fodertillsats för alla andra fågelarter avsedda för slakt än slaktkycklingar, slaktkalkoner och slaktankor samt alla andra fågelarter avsedda för värpning än värphöns (innehavare av godkännandet: Danisco Animal Nutrition) (1)

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 841/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) och Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) som fodertillsatser för alla djurarter (1)

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 842/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av ett preparat av lantanumkarbonatoktahydrat som fodertillsats för hundar (innehavare av godkännandet: Bayer Animal Health GmbH) (1)

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 843/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus niger (CBS 109.713) som fodertillsats för kalkoner som föds upp för avel, mindre fågelarter avsedda för slakt som föds upp för värpning eller avel samt burfåglar (innehavare av godkännandet: BASF SE) (1)

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1)

26

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 845/2012 av den 18 september 2012 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa stålprodukter belagda med organiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina

33

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 846/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

55

 

 

BESLUT

 

 

2012/505/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 17 september 2012 om erkännande av Egypten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG vad gäller systemen för utbildning och certifiering av sjöfolk [delgivet med nr C(2012) 6297]

57

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse av kommissionens förordning (EG) nr 514/2008 av den 9 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 376/2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter samt av förordningarna (EG) nr 1439/95, (EG) nr 245/2001, (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 2014/2005, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 1918/2006, (EG) nr 341/2007, (EG) nr 1002/2007, (EG) nr 1580/2007 och (EG) nr 382/2008 samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1119/79 (EUT L 150 av den 10.6.2008)

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top