EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:297:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 297, 16 november 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.297.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 297

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
16 november 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/738/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 oktober 2011 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, vilket ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

1

Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, vilket ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

3

 

 

2011/739/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 oktober 2011 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om ändring av tilläggsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Furstendömet Liechtenstein

48

Avtal mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om ändring av tilläggsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Furstendömet Liechtenstein

49

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1164/2011 av den 15 november 2011 om inledande av en översyn av rådets genomförandeförordning (EU) nr 723/2011 (om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom rådets förordning (EG) nr 91/2009 införts på import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte) i syfte att fastställa om det är möjligt att bevilja en malaysisk exporterande tillverkare befrielse från dessa åtgärder, om upphävande av antidumpningstullen avseende import från den exporterande tillverkaren och om registrering av import från den exporterande tillverkaren

53

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1165/2011 av den 15 november 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

57

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1166/2011 av den 15 november 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

59

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1167/2011 av den 15 november 2011 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 november 2011

61

 

 

BESLUT

 

 

2011/740/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 november 2011 om ändring av besluten 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2007/506/EG, 2007/742/EG, 2009/543/EG och 2009/544/EG i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter [delgivet med nr K(2011) 8041]  (1)

64

 

 

2011/741/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 november 2011 med tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG angående de tyska myndigheternas förbud mot en mobiltelefon, ”Expert XP-Ex-1” ATEX DE-01-11 [delgivet med nr K(2011) 8046]  (1)

66

 

 

2011/742/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 15 november 2011 om ändring av beslut 2008/630/EG om nödåtgärder avseende kräftdjur som importeras från Bangladesh och som är avsedda att användas som livsmedel [delgivet med nr K(2011) 8094]  (1)

68

 

 

2011/743/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 november 2011 om ändring av beslut 2008/855/EG vad gäller djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i Frankrike [delgivet med nr K(2011) 8095]  (1)

69

 

 

2011/744/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 3 november 2011 om genomförandet av det andra programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2011/17)

70

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 1061/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk (EUT L 314 av den 30.11.2010)

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top