EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:263:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 263, 7 oktober 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.263.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 263

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
7 oktober 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 993/2011 av den 6 oktober 2011 om godkännande av det verksamma ämnet 8-hydroxikinolin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1)

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 994/2011 av den 6 oktober 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2011 av den 6 oktober 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

7

 

 

BESLUT

 

 

2011/652/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 27 september 2011 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/007 AT/Steiermark och Niederösterreich från Österrike)

9

 

 

2011/653/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 27 september 2011 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/008 AT/AT&S från Österrike)

10

 

 

2011/654/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 27 september 2011 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant huvudgrupp 18 från Nederländerna)

11

 

 

2011/655/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 27 september 2011 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/028 NL/Overijssel huvudgrupp 18 från Nederländerna)

12

 

 

2011/656/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 27 september 2011 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland och Utrecht huvudgrupp 18 från Nederländerna)

13

 

 

2011/657/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 27 september 2011 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/030 NL/Noord Holland och Flevoland huvudgrupp 18 från Nederländerna)

14

 

 

2011/658/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 27 september 2011 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EGF/2011/000 TA 2011 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

15

 

 

2011/659/Gusp

 

*

Beslut EUJUST LEX-Irak/2/2011 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 30 september 2011 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, Eujust LEX-Irak

16

 

 

2011/660/EU

 

*

Rådets beslut av den 3 oktober 2011 om utnämning av sex polska ledamöter och sex polska suppleanter i Regionkommittén

17

 

 

2011/661/EU

 

*

Rådets beslut av den 3 oktober 2011 om utnämning av åtta spanska ledamöter och tio spanska suppleanter i Regionkommittén

18

 

 

2011/662/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 6 oktober 2011 om ändring av genomförandebeslut 2011/402/EU om nödåtgärder avseende bockhornsklöverfrön och vissa frön och bönor som importeras från Egypten [delgivet med nr K(2011) 7027]  (1)

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top