EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:159:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 159, 17 juni 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.159.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 159

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
17 juni 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/343/EU

 

*

Rådets beslut av den 9 mars 2011 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om vetenskapligt och tekniskt samarbete

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 572/2011 av den 16 juni 2011 om ändring av förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

2

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 573/2011 av den 16 juni 2011 om genomförande av artikel 16.2 i förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 574/2011 av den 16 juni 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för nitrit, melamin, Ambrosia spp. och för korskontamination av vissa koccidiostatika eller histomonostatika samt om konsolidering av bilagorna I och II till det direktivet (1)

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 575/2011 av den 16 juni 2011 om en förteckning över foderråvaror (1)

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 576/2011 av den 16 juni 2011 om ändring av förordning (EG) nr 543/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött

66

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2011 av den 16 juni 2011 om ändring för hundrafyrtionionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

69

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 578/2011 av den 16 juni 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

86

 

 

BESLUT

 

 

2011/344/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 30 maj 2011 om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Portugal

88

 

*

Rådets genomförandebeslut 2011/345/Gusp av den 16 juni 2011 om genomförande av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

93

 

 

2011/346/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 20 juli 2010 om det statliga stöd C 33/09 (f.d. NN 57/09, CP 191/09) som Portugal har genomfört i form av en statlig garanti till BPP [delgivet med nr K(2010) 4932]  (1)

95

 

 

2011/347/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 16 juni 2011 om fastställande av finansiellt stöd från unionen för genomförandet av en epidemiologisk undersökning och åtgärder för övervakning av bluetongue i samband med nödåtgärder för att bekämpa sjukdomen i Nederländerna 2006 och 2007 [delgivet med nr K(2011) 4146]

105

 

 

IV   Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

 

2011/348/EG

 

*

Rådets beslut av den 10 november 2009 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om vetenskapligt och tekniskt samarbete

107

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete

108

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top