EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:031:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 31, 05 februari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.031.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 31

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
5 februari 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 101/2011 av den 4 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 102/2011 av den 4 februari 2011 om ändring av förordning (EU) nr 1089/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG när det gäller rumsliga datamängders och datatjänsters interoperabilitet

13

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 103/2011 av den 4 februari 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

35

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 104/2011 av den 4 februari 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

37

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 105/2011 av den 4 februari 2011 om fastställande av tilldelningskoefficienten för de ansökningar om importlicenser för olivolja som lämnas in under perioden 31 januari–1 februari 2011 inom ramen för tullkvoten för Tunisien och om tillfälligt upphörande av utfärdandet av importlicenser för februari månad 2011

39

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut 2011/79/Gusp av den 4 februari 2011 om genomförande av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

40

 

 

2011/80/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 4 februari 2011 om tillstånd för utsläppande på marknaden av en fiskpeptidprodukt av Sardinops sagax som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2011) 522]

48

 

 

2011/81/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 4 februari 2011 om ändring av besluten 2002/741/EG, 2002/747/EG, 2003/31/EG, 2003/200/EG, 2005/341/EG och 2005/343/EG i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter [delgivet med nr K(2011) 523]  (1)

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top