EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:336:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 336, 21 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.336.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 336

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
21 december 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1225/2010 av den 13 december 2010 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg för fiskebestånd av vissa djuphavsarter för 2011 och 2012

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1226/2010 av den 20 december 2010 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1227/2010 av den 20 december 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1055/2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 när det gäller kvalitetskriterier och kvalitetsrapportering för statistik över betalningsbalansen

15

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1228/2010 av den 15 december 2010 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

17

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1229/2010 av den 20 december 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1230/2010 av den 20 december 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

22

 

 

BESLUT

 

 

2010/787/EU

 

*

Rådets beslut av den 10 december 2010 om statligt stöd för att underlätta nedläggning av icke-konkurrenskraftiga kolgruvor

24

 

*

Rådets beslut 2010/788/Gusp av den 20 december 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2008/369/Gusp

30

 

 

2010/789/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 november 2010 beträffande stöd för att täcka kostnaderna för bortskaffande och destruering av döda djur på jordbruksföretag i Vallonien (Statligt stöd C 1/10 – Belgien) [delgivet med nr K(2010) 7263]

43

 

 

2010/790/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 15 december 2010 om anpassningen av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 augusti 2009, den 1 september 2009, den 1 oktober 2009, den 1 november 2009, den 1 december 2009 och den 1 januari 2010 på lönerna till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska unionen som tjänstgör i tredjeländer

50

 

 

2010/791/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2010 om upprättande av en förteckning över de produkter som avses i punkt III.1 andra stycket i bilaga XII till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 [delgivet med nr K(2010) 8434]

55

 

 

2010/792/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2010 om förlängning av övergångsperioden för förvärv av jordbruksmark i Ungern (1)

60

 

 

2010/793/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2010 om ändring av beslut 2005/1/EG om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Tjeckien vad gäller presentationen av sådana slaktkroppar [delgivet med nr K(2010) 9187]

62

 

 

RIKTLINJER

 

 

2010/794/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 13 december 2010 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2010/30)

63

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199 av den 28.7.2008)

68

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top