EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:326:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 326, 10 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.326.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 326

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
10 december 2010


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2010/88/EU av den 7 december 2010 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskattesatsen

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1157/2010 av den 9 december 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) vad gäller 2012 års förteckning över sekundära målvariabler för boendeförhållanden (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1158/2010 av den 9 december 2010 om en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg för järnväg (1)

11

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1159/2010 av den 9 december 2010 om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för år 2011 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94

25

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1160/2010 av den 9 december 2010 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

33

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1161/2010 av den 9 december 2010 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (1)

59

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1162/2010 av den 9 december 2010 om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (1)

61

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1163/2010 av den 9 december 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Agneau du Périgord (SGB)]

64

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1164/2010 av den 9 december 2010 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (SUB)]

66

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1165/2010 av den 9 december 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Salzwedeler Baumkuchen [SGB])

68

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1166/2010 av den 9 december 2010 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Agnello di Sardegna (SGB)]

70

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1167/2010 av den 9 december 2010 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Prosciutto di Modena (SUB)]

72

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1168/2010 av den 9 december 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

74

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top