EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:304:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 304, 20 november 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.304.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 304

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
20 november 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet om förnyande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1064/2010 av den 17 november 2010 om avslutande av den partiella interimsöversynen av de antidumpnings- och utjämningsåtgärder som tillämpas på import av polyetentereftalatfilm (PET-film) med ursprung i Indien

2

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1065/2010 av den 19 november 2010 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1066/2010 av den 19 november 2010 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1067/2010 av den 19 november 2010 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

11

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1068/2010 av den 19 november 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1069/2010 av den 19 november 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

16

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2010/79/EU av den 19 november 2010 om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar

18

 

 

BESLUT

 

 

2010/696/EU

 

*

Rådets beslut av den 17 november 2010 om utnämning av en ledamot av revisionsrätten

20

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Föreskrifter nr 29 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN-ECE) – enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon med avseende på skyddet för passagerare i hytter i kommersiella fordon

21

 

 

INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

 

*

Ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen

47

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top