EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:278:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 278, 22 oktober 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.278.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 278

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
22 oktober 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 945/2010 av den 21 oktober 2010 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som ska hänföras till budgetåret 2011 för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i EU och om undantag från vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 807/2010

1

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 946/2010 av den 21 oktober 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 947/2010 av den 21 oktober 2010 om att inte bevilja exportbidrag för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

11

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 948/2010 av den 21 oktober 2010 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

12

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 949/2010 av den 21 oktober 2010 om fastställande av exportbidrag för griskött

16

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 950/2010 av den 21 oktober 2010 om fastställande av exportbidrag för ägg

18

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 951/2010 av den 21 oktober 2010 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

20

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 952/2010 av den 21 oktober 2010 om att inget lägsta försäljningspris bör fastställas med avseende på den nionde enskilda anbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 447/2010

22

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 953/2010 av den 21 oktober 2010 om fastställande av bidragssatserna för mjölk och mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

23

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 954/2010 av den 21 oktober 2010 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

26

 

 

BESLUT

 

 

2010/628/EU

 

*

Rådets beslut av den 15 oktober 2010 om utnämning av en ledamot av revisionsrätten

28

 

 

2010/629/EU

 

*

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 20 oktober 2010 om utnämning av en domare i tribunalen

29

 

 

2010/630/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 5 oktober 2010 om unionens ekonomiska bidrag till Frankrikes, Nederländernas, Sveriges och Förenade kungarikets nationella program för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn under 2010 [delgivet med nr K(2010) 6744]

30

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut 2010/621/EU av den 8 oktober 2010 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass, tjänstepass eller officiella pass (EUT L 273 av den 19.10.2010)

32

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top