EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:243:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 243, 16 september 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.243.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 243

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
16 september 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/489/EU

 

*

Rådets beslut av den 12 juli 2010 om undertecknande av ett avtal mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasiliens regering om civil luftfartssäkerhet

1

 

 

2010/490/EU

 

*

Rådets beslut av den 26 juli 2010 om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

2

Avtal mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 810/2010 av den 15 september 2010 om ändring av förordning (EU) nr 206/2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (1)

16

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 811/2010 av den 15 september 2010 om registrering av import av WWAN-modem med ursprung i Folkrepubliken Kina i enlighet med artikel 24.5 i rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

37

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 812/2010 av den 15 september 2010 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Folkrepubliken Kina

40

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 813/2010 av den 15 september 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

59

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 814/2010 av den 15 september 2010 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 september 2010

61

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 815/2010 av den 15 september 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

64

 

 

IV   Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

 

2010/491/EG

 

*

Rådets beslut av den 27 juli 2009 om undertecknande på gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

66

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/45/EU av den 7 juli 2010 om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation (EUT L 207 av den 6.8.2010)

68

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top