EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:344:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 344, 23 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.344.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 344

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
23 december 2009


Innehållsförteckning

 

V   Rättsakter som från och med den 1 december 2009 antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Euratomfördraget

Sida

 

 

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE ÄR OBLIGATORISKT

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1273/2009 av den 22 december 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1274/2009 av den 18 december 2009 om öppnande och förvaltning av importkvoter för ris med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT)

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1275/2009 av den 21 december 2009 om förbud mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° V, och i Medelhavet med fartyg som för fransk flagg

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1276/2009 av den 22 december 2009 om fastställande av de schablonvärden som ska användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för fiskeriprodukter som återtas från marknaden under fiskeåret 2010

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1277/2009 av den 22 december 2009 om fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2010 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 104/2000

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1278/2009 av den 22 december 2009 om fastställande av stödbeloppet till privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2010

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1279/2009 av den 22 december 2009 om fastställande av storleken på förädlingsstödet och schablonbidraget för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2010

23

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1280/2009 av den 22 december 2009 om fastställande av referenspriser för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2010

25

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1281/2009 av den 22 december 2009 om fastställande av gemenskapens försäljningspriser för fiskeåret 2010 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000

29

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1282/2009 av den 22 december 2009 om ändring av förordning (EG) nr 409/2009 om fastställande av gemenskapens omräkningsfaktorer och presentationskoder för att räkna om fiskens beredda vikt till färskvikt

31

 

*

Kommissionens direktiv 2009/163/EU av den 22 december 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel vad gäller neotam (1)

37

 

*

Kommissionens direktiv 2009/164/EU av den 22 december 2009 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilagorna 2 och 3 till den tekniska utvecklingen (1)

41

 

 

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE INTE ÄR OBLIGATORISKT

 

 

2009/1000/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2009 om ekonomiskt stöd från unionen för 2010 till gemenskapens referenslaboratorium för transmissibla spongiforma encefalopatier [delgivet med nr K(2009) 10291]

44

 

 

2009/1001/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2009 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en andra uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den makaronesiska biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2009) 10414]

46

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut 2009/908/EU av den 1 december 2009 om fastställande av genomförandeåtgärder för Europeiska rådets beslut om utövande av rådets ordförandeskap och om ordförandeskapet för rådets förberedande organ (EUT L 322 av den 9.12.2009)

56

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top