EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:330:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 330, 16 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.330.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 330

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
16 december 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1226/2009 av den 20 november 2009 om fastställande av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för år 2010

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av den 30 november 2009 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (1)

10

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (1)

28

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/954/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 november 2009 om Europeiska gemenskapens undertecknande och ingående av Stadga för Internationella partnerskapet för samarbete om energieffektivitet (IPEEC) och Samförståndsavtal om att vid Internationella energiorganet inrätta sekretariatet för Internationella partnerskapet för samarbete om energieffektivitet

37

 

 

V   Rättsakter som från och med den 1 december 2009 antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Euratomfördraget

 

 

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE ÄR OBLIGATORISKT

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1227/2009 av den 15 december 2009 om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1859/2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Uzbekistan

48

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1228/2009 av den 15 december 2009 om ändring av förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

49

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1229/2009 av den 15 december 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

61

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1230/2009 av den 15 december 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

63

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1231/2009 av den 15 december 2009 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 december 2009

65

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1232/2009 av den 15 december 2009 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Wiśnia nadwiślanka [SUB])

68

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1233/2009 av den 15 december 2009 om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn

70

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1234/2009 av den 15 december 2009 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2010 för får, getter, fårkött och getkött

73

 

*

Rådets beslut 2009/955/Gusp av den 15 december 2009 om ändring av gemensam åtgärd 2005/797/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna

76

 

*

Rådets beslut 2009/956/Gusp av den 15 december 2009 om ändring av gemensam åtgärd 2009/131/Gusp om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för krisen i Georgien

77

 

 

2009/957/Gusp

 

*

Beslut Eupol Copps/2/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik den 15 december 2009 om utnämning av chefen för Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna

78

 

 

2009/958/Gusp

 

*

Beslut EUPM/1/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 15 december 2009 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina (BiH)

79

 

 

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE INTE ÄR OBLIGATORISKT

 

 

2009/959/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2009 om ändring av beslut 2007/230/EG om en blankett avseende sociallagstiftning på vägtransportområdet [delgivet med nr K(2009) 9895]  (1)

80

 

 

2009/960/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2009 om ändring av beslut 2004/407/EG avseende tillåtelse att importera fotografiskt gelatin till Tjeckien [delgivet med nr K(2009) 9899]

82

 

 

2009/961/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2009 om ekonomiskt stöd från unionen för 2010 till vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur [delgivet med nr K(2009) 9965]

88

 

 

2009/962/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 15 december 2009 om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien vad gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien [delgivet med nr K(2009) 9976]  (1)

93

 

 

2009/963/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 10 december 2009 om ändringar av riktlinje ECB/2008/18 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter (ECB/2009/24)

95

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top