EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:291:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 291, 07 november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.291.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 291

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
7 november 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1061/2009 av den 19 oktober 2009 om upprättandet av gemensamma exportregler

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1062/2009 av den 26 oktober 2009 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2010–2012 och om upphävande av förordning (EG) nr 824/2007

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1063/2009 av den 6 november 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1064/2009 av den 4 november 2009 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredjeland

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1065/2009 av den 5 november 2009 om fastställande av särskilda åtgärder när det gäller stöd för privat lagring av griskött enligt förordning (EG) nr 1278/2008

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1066/2009 av den 5 november 2009 om fastställande av särskilda åtgärder när det gäller stöd för privat lagring av griskött enligt förordning (EG) nr 1329/2008

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1067/2009 av den 6 november 2009 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (La Bella della Daunia [SUB])

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1068/2009 av den 6 november 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

22

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet och kommissionen

 

 

2009/816/EG, Euratom

 

*

Rådets och kommissionens beslut av den 19 oktober 2009 om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

24

 

 

Rådet

 

 

2009/817/EG

 

*

Rådets beslut av den 27 oktober 2009 om utnämning av en fransk ledamot i Regionkommittén

26

 

 

Kommissionen

 

 

2009/818/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 november 2009 om ändring av besluten 2005/692/EG, 2005/731/EG, 2005/734/EG och 2007/25/EG om aviär influensa vad gäller deras tillämpningsperiod [delgivet med nr K(2009) 8454]  (1)

27

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2009/819/EG

 

*

Beslut nr 1/2009 av associeringsrådet EU–Tunisien av den 22 oktober 2009 om ändring av beslut nr 1/1999 om att genomföra bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter i artikel 10 i Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan

29

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2009/820/Gusp av den 23 oktober 2009 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och av avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater

40

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 560/2009 av den 26 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 874/2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering (EUT L 166 av den 27.6.2009)

42

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1056/2009 av den 5 november 2009 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter (EUT L 290 av den 6.11.2009)

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top