EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:285:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 285, 31 oktober 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.285.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 285

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
31 oktober 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1034/2009 av den 30 oktober 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1035/2009 av den 30 oktober 2009 om fastställande av de koefficienter som ska tillämpas för spannmål som exporteras i form av Scotch whisky för perioden 2009/2010

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1036/2009 av den 29 oktober 2009 om förbud mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° V, och i Medelhavet med fartyg som för maltesisk flagg

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1037/2009 av den 30 oktober 2009 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 november 2009

7

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1)

10

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer

36

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/797/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 27 oktober 2009 om utnämning av en italiensk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

40

 

 

2009/798/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 27 oktober 2009 om utnämning av en nederländsk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

41

 

 

Kommissionen

 

 

2009/799/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 oktober 2009 om ändring av beslut 2002/994/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina [delgivet med nr K(2009) 8243]  (1)

42

 

 

2009/800/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 oktober 2009 om ändring av beslut 2004/432/EG om godkännande av de planer för kontroll av restsubstanser som lagts fram av tredje land i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG [delgivet med nr K(2009) 8347]  (1)

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top