EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:256:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 256, 29 september 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.256.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 256

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
29 september 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 894/2009 av den 28 september 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 895/2009 av den 23 september 2009 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 896/2009 av den 25 september 2009 om godkännande av ett nytt användningsområde för Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertillsats för suggor (innehavare av godkännandet: Prosol SpA) (1)

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 897/2009 av den 25 september 2009 om ändring av förordningarna (EG) nr 1447/2006, (EG) nr 186/2007, (EG) nr 188/2007 och (EG) nr 209/2008 med avseende på villkoren för godkännande av fodertillsatsen Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (1)

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 898/2009 av den 25 september 2009 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 när det gäller förteckningen över länder och territorier (1)

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 899/2009 av den 25 september 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1290/2008 när det gäller namnet på innehavaren av godkännandet av ett preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) och Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (1)

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 900/2009 av den 25 september 2009 om godkännande av selenometionin framställt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 som fodertillsats (1)

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 901/2009 av den 28 september 2009 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för gemenskapen för åren 2010, 2011 och 2012 för att säkerställa att gränsvärdena följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (1)

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 902/2009 av den 28 september 2009 om godkännande av ett enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma reesei (CBS 114044) som fodertillsats för avvanda smågrisar, slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns, slaktkalkoner och kalkoner som föds upp för avel (innehavare av godkännandet: Roal Oy) (1)

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 903/2009 av den 28 september 2009 om godkännande av preparatet av Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, företrädd av Mitsui & Co. Deutschland GmbH) (1)

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 904/2009 av den 28 september 2009 om godkännande av guanidinoättiksyra som fodertillsats för slaktkycklingar (1)

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 905/2009 av den 28 september 2009 om ändring av förordning (EG) nr 537/2007 rörande namnet på innehavaren av godkännandet av jäsningsprodukten av Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (1)

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 906/2009 av den 28 september 2009 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) (1)

31

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/719/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 september 2009 om tillåtelse för vissa medlemsstater att se över sina årliga övervakningsprogram för BSE [delgivet med nr K(2009) 6979]  (1)

35

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 2009/5/EG av den 30 januari 2009 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor för genomförandet av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 29 av den 31.1.2009) (1)

38

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top