EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:228:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 228, 01 september 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.228.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 228

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
1 september 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 791/2009 av den 31 augusti 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna, systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 793/2009 av den 31 augusti 2009 om ändring av förordning (EG) nr 595/2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 794/2009 av den 31 augusti 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/09

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 795/2009 av den 31 augusti 2009 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 september 2009

14

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2009/115/EG av den 31 augusti 2009 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa metomyl som verksamt ämne (1)

17

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/626/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 februari 2009 om stödordningen nr C 2/08 (ex N 572/07) om den ändring av tonnageskattesystemet som Irland planerar att genomföra [delgivet med nr K(2009) 688]  (1)

20

 

 

RIKTLINJER

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2009/627/EG

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 31 juli 2009 om statistik över den offentliga sektorns finanser (omarbetning) (ECB/2009/20)

25

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Republiken Koreas regering och Europeiska gemenskapen om samarbete i fråga om konkurrensbegränsande verksamhet

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top