EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:155:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 155, 18 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.155.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 155

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
18 juni 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 513/2009 av den 17 juni 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 514/2009 av den 17 juni 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 515/2009 av den 17 juni 2009 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pera dell’Emilia Romagna [SGB])

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 516/2009 av den 17 juni 2009 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pagnotta del Dittaino [SUB])

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 517/2009 av den 17 juni 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 43/2009 när det gäller fångstbegränsningar för fisket efter tobisfiskar i Ices-område IIIa och gemenskapens vatten i Ices-områdena IIa och IV

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 518/2009 av den 17 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 503/2009 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 juni 2009

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 519/2009 av den 17 juni 2009 om fastställande av att vissa gränser inte längre är uppnådda i fråga om utfärdande av importlicenser för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 520/2009 av den 17 juni 2009 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för den tullkvot för korv och vissa köttprodukter med ursprung i Schweiz som öppnades genom förordning (EG) nr 1399/2007

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 521/2009 av den 17 juni 2009 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för den tullkvot för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 1382/2007

16

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning

17

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/470/EG

 

*

Rådets beslut av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (kodifierad version)

30

 

 

Kommissionen

 

 

2009/471/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 juni 2009 om ändring av besluten 2008/603/EG, 2008/691/EG och 2008/751/EG vad beträffar en förlängning av det tillfälliga undantaget från ursprungsreglerna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 för att ta hänsyn till Mauritius, Seychellernas och Madagaskars särskilda situation vad beträffar tonfisk och filéer, så kallade loins, av tonfisk [delgivet med nr K(2009) 4543]

46

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top