EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:151:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 151, 16 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.151.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 151

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
16 juni 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 499/2009 av den 11 juni 2009 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 1174/2005 på import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av samma produkt som avsänts från Konungariket Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Konungariket Thailand eller inte

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 500/2009 av den 11 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1212/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa gjutjärnsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina

6

 

*

Rådets förordning (EG) nr 501/2009 av den 15 juni 2009 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2009/62/EG

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 502/2009 av den 15 juni 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 503/2009 av den 15 juni 2009 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 juni 2009

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 504/2009 av den 15 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 546/2003 om vissa meddelanden om uppgifter i samband med tillämpningen av rådets förordningar (EEG) nr 2771/75, (EEG) nr 2777/75 och (EEG) nr 2783/75 inom sektorn för ägg och fjäderfä

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 505/2009 av den 15 juni 2009 om anpassning av de kvantiteter rörsocker som omfattas av leveranskrav och ska importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet under leveransperioden 2008/2009 och leveransperioden som inleds den 1 juli 2009

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 506/2009 av den 15 juni 2009 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Olej rydzowy (GTS))

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 507/2009 av den 15 juni 2009 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Abbacchio Romano (SGB))

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 508/2009 av den 15 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 543/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött

28

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet och kommissionen

 

 

2009/463/EG, Euratom

 

*

Rådets och kommissionens beslut av den 18 maj 2009 om gemenskapens ståndpunkt beträffande ett beslut av stabiliserings- och associeringsrådet EG–Albanien om antagande av dess arbetsordning inklusive Stabiliserings- och associeringskommitténs arbetsordning

31

 

 

Kommissionen

 

 

2009/464/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 juni 2009 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av fluopyram i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2009) 4437]  (1)

37

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2009/465/EG

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 9 juni 2009 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2009/13)

39

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2009/466/Gusp av den 15 juni 2009 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2007/405/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag inom ramen för reformen av säkerhetssektorn och dess samverkan med rättsväsendet i Demokratiska republiken Kongo (Eupol RD Congo)

40

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2009/467/Gusp av den 15 juni 2009 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Afghanistan och Pakistan och om upphävande av gemensam åtgärd 2009/135/Gusp

41

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2009/468/Gusp av den 15 juni 2009 om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2009/67/Gusp

45

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1276/2008 av den 17 december 2008 om övervakning genom fysiska kontroller av export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp (EUT L 339 av den 18.12.2008)

51

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top