EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:148:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 148, 11 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.148.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 148

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
11 juni 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 487/2009 av den 25 maj 2009 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden inom luftfartssektorn (kodifierad version) (1)

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 488/2009 av den 10 juni 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 489/2009 av den 10 juni 2009 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser från och med den 1 till och med den 5 juni 2009 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 490/2009 av den 10 juni 2009 om ändring för hundrasjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

12

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/439/EG

 

*

Rådets beslut av den 5 maj 2009 om ändring av beslut 2007/250/EG om tillstånd för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

14

 

 

2009/440/EG

 

*

Rådets beslut av den 25 maj 2009 om utnämning av fyra finländska ordinarie ledamöter och två finländska suppleanter i Regionkommittén

16

 

 

2009/441/EG

 

*

Rådets beslut av den 25 maj 2009 om utnämning av en italiensk ledamot i Regionkommittén

17

 

 

Kommissionen

 

 

2009/442/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 5 juni 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG när det gäller övervakning och rapportering [delgivet med nr K(2009) 4199]  (1)

18

 

 

2009/443/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 10 juni 2009 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användning av bly, kadmium och kvicksilver [delgivet med nr K(2009) 4187]  (1)

27

 

 

2009/444/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 10 juni 2009 om fastställande av de belopp som medlemsstaterna ska tilldelas för åren 2009–2012 till följd av den modulering som föreskrivs i artiklarna 7 och 10 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 [delgivet med nr K(2009) 4375]

29

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2009/445/Gusp av den 9 juni 2009 om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo

33

 

 

2009/446/Gusp

 

*

Beslut ATALANTA/5/2009 av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 10 juni 2009 om ändring av beslut Atalanta/2/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om godtagande av bidrag från tredjestater till Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och beslut Atalanta/3/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

34

 

 

IV   Andra rättsakter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

Eftas övervakningsmyndighet

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 387/06/KOL av den 13 december 2006 om ändring av Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 195/04/KOL om de genomförandebestämmelser som avses i artikel 27 i del II av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol med avseende på standardformulären för anmälan av stöd

35

 

*

Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 637/08/KOL av den 8 oktober 2008 om ändring, för sextiosjätte gången, av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd

55

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top