EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:145:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 145, 10 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.145.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 145

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
10 juni 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 479/2009 av den 25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (kodifierad version)

1

 

*

Rådets förording (EG, Euratom) nr 480/2009 av den 25 maj 2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (kodifierad version)

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 481/2009 av den 9 juni 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 482/2009 av den 8 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och förordning (EG) nr 883/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller utbetalningsställenas räkenskaper, utgiftsdeklarationer och inkomstdeklarationer samt villkoren för ersättning för utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 483/2009 av den 9 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 820/2008 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (1)

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 484/2009 av den 9 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1975/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 485/2009 av den 9 juni 2009 om ändring, med avseende på tiludronsyra och järnfumarat, av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1)

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 486/2009 av den 9 juni 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

34

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2009/55/EG av den 25 maj 2009 om skattebefrielse på permanent införsel från en medlemsstat av personlig egendom (kodifierad version)

36

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/435/EG

 

*

Beslut nr 2/2009 av AVS–EG-ambassadörskommittén av den 16 februari 2009 om utnämning av direktören för Centrum för företagsutveckling

42

 

 

2009/436/EG

 

*

Rådets beslut av den 5 maj 2009 om rättelse av direktiv 2008/73/EG om förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området

43

 

 

Kommissionen

 

 

2009/437/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 juni 2009 om ändring av beslut av 2007/268/EG om genomförande av undersökningar i medlemsstaterna avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar [delgivet med nr K(2009) 4228]  (1)

45

 

 

2009/438/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 juni 2009 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av apelsinolja i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2009) 4232]  (1)

47

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top