EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:125:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 125, 21 maj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.125.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 125

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
21 maj 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 412/2009 av den 18 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 428/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Folkrepubliken Kina och Konungariket Saudiarabien, om ändring av förordning (EG) nr 2852/2000 angående införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Republiken Korea och om avslutande av antidumpningsförfarandet rörande import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Taiwan

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 413/2009 av den 20 maj 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 414/2009 av den 30 april 2009 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1)

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 415/2009 av den 20 maj 2009 om ändring av direktiv 2007/68/EG om ändring av bilaga IIIa till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG i fråga om vissa livsmedelsingredienser (1)

52

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 416/2009 av den 20 maj 2009 om fördelningen mellan leveranser och direktförsäljning av de nationella mjölkkvoter som fastställts för 2008/2009 i bilaga IX till rådets förordning (EG) nr 1234/2007

54

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 417/2009 av den 20 maj 2009 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Mariánskolázeňské oplatky (SGB))

56

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 418/2009 av den 20 maj 2009 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Petit Épeautre de Haute Provence [SGB])

58

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 419/2009 av den 20 maj 2009 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Kiwi de l'Adour (SGB))

60

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 420/2009 av den 20 maj 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 619/2008

62

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 421/2009 av den 20 maj 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

64

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 422/2009 av den 20 maj 2009 om fastställande av exportbidrag för ägg

65

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 423/2009 av den 20 maj 2009 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden maj 2009 genom förordning (EG) nr 1529/2007

67

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 424/2009 av den 20 maj 2009 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

69

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 425/2009 av den 20 maj 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för smör för den 5:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 186/2009

71

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 426/2009 av den 20 maj 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den 3. enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 310/2009

72

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 427/2009 av den 20 maj 2009 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

73

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/41/EG av den 6 maj 2009 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (omarbetning) (1)

75

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top