EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:111:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 111, 05 maj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.111.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 111

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtioandra årgången
5 maj 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 361/2009 av den 4 maj 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 362/2009 av den 4 maj 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 363/2009 av den 4 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 364/2009 av den 4 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 360/2009 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 maj 2009

13

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (kodifierad version) ( 1 )

16

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/364/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 2008 om åtgärd C 33/07 (f.d. N 339/06 och N 729/06) som Tyskland planerar att genomföra med hjälp av holdingbolaget IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH [delgivet med nr K(2008) 5581]  ( 1 )

23

 

 

2009/365/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 april 2009 om tillstånd för utsläppande på marknaden av lykopen från Blakeslea trispora som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2009) 3039]

31

 

 

2009/366/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 april 2009 om avslutande av de räkenskaper som redovisats av utbetalningsställena i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien beträffande utgifter på området landsbygdsutvecklingsåtgärder som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) avseende räkenskapsåret 2008 [delgivet med nr K(2009) 3199]

35

 

 

2009/367/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 april 2009 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalningsställen beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) avseende räkenskapsåret 2008 [delgivet med nr K(2009) 3217]

44

 

 

2009/368/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 maj 2009 om fastställande av beloppen för stödet till diversifiering och det kompletterande diversifieringsstödet som ska beviljas för regleringsåret 2009/10 inom ramen för den tillfälliga ordningen för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen [delgivet med nr K(2009) 3158]

50

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 2008/113/EG av den 8 december 2008 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att ta upp flera mikroorganismer som verksamma ämnen ( EUT L 330 av den 9.12.2008 )

51

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top