EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:109:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 109, 30 april 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.109.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 109

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
30 april 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 354/2009 av den 29 april 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 355/2009 av den 31 mars 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 356/2009 av den 29 april 2009 om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 452/2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av strykbrädor med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

6

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/35/EG av den 23 april 2009 om färgämnen som får tillsättas läkemedel (omarbetning) (1)

10

 

*

Kommissionens direktiv 2009/46/EG av den 24 april 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (1)

14

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 357/2009/EG av den 22 april 2009 om ett förfarande för förhandsgranskning och samråd beträffande vissa lagar och andra författningar som medlemsstaterna planerar att utfärda inom transportområdet (kodifierad version)

37

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/352/EG

 

*

Rådets beslut av den 23 april 2009 om utnämning av en tysk ledamot i Regionkommittén

40

 

 

2009/353/EG

 

*

Rådets beslut av den 27 april 2009 om fastställande av gemenskapens ståndpunkt inom livsmedelsbiståndskommittén vad gäller förlängningen av 1999 års konvention om livsmedelsbistånd

41

 

 

Kommissionen

 

 

2009/354/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 mars 2009 om förlängning av det begränsade gemenskapserkännandet av ”Hellenic Register of Shipping (HRS)” [delgivet med nr K(2009) 2130]

42

 

 

2009/355/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 april 2009 om tillstånd för utsläppande på marknaden av lykopenoleoresin från tomater som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2009) 3036]

47

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2009/356/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/2/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 21 april 2009 om godtagande av bidrag från tredjestater till Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

52

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top