EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:333:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 333, 11 december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 333

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
11 december 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1228/2008 av den 10 december 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1229/2008 av den 10 december 2008 om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (San Simón da Costa [SUB], Ail blanc de Lomagne [SGB], Steirischer Kren [SGB])

3

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/932/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 2 december 2008 med stöd av artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG [delgivet med nr K(2008) 7378]

5

 

 

2008/933/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 december 2008 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON89788 (MON-89788–1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr K(2008) 7517]  (1)

7

 

 

2008/934/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 5 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen [delgivet med nr K(2008) 7637]  (1)

11

 

 

2008/935/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 5 december 2008 om ekonomiskt gemenskapsstöd till kommissionens gemensamma forskningscentrum i Belgien och Italien för viss verksamhet som genomförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 under år 2009 [delgivet med nr K(2008) 7702]

15

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top