EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:307:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 307, 18 november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 307

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
18 november 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1135/2008 av den 17 november 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1136/2008 av den 17 november 2008 om ändring av förordning (EG) nr 810/2008 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

3

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/864/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 juli 2008 om ett utkast till förordning från Tjeckien om fastställande av krav i fråga om kosttillskott och berikning av livsmedel [delgivet med nr K(2008) 3963]  (1)

4

 

 

2008/865/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 10 november 2008 om att inte ta upp klorat i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2008) 6587]  (1)

7

 

 

2008/866/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 november 2008 om nödåtgärder för att tillsvidare stoppa importen från Peru av vissa musslor avsedda att användas som livsmedel [delgivet med nr K(2008) 6732]  (1)

9

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/867/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 3 oktober 2008 om aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden [delgivet med nr K(2008) 5737]

11

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2008/868/GUSP av den 13 oktober 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA)

15

Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA)

16

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 807/2001 av den 25 april 2001 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (EGT L 118 av den 27.4.2001)

21

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1182/2007 av den 26 september 2007 om särskilda bestämmelser för sektorn för frukt och grönsaker, om ändring av direktiven 2001/112/EG och 2001/113/EG och förordningarna (EEG) nr 827/68, (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96, (EG) nr 2826/2000, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 318/2006 och om upphävande av förordning (EG) nr 2202/96 (EUT L 273 av den 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top