EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:248:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 248, 17 september 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 248

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
17 september 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 897/2008 av den 16 september 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 898/2008 av den 16 september 2008 om ändring av förordning (EG) nr 896/2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 september 2008

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 899/2008 av den 15 september 2008 om förbud mot fiske efter torsk i norska vatten i område I och II med fartyg som seglar under Förenade kungarikets flagg

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 900/2008 av den 16 september 2008 om fastställande av analysmetoder och andra bestämmelser av teknisk karaktär som krävs för tillämpningen av systemet för import av vissa varor som framställs genom förädling av jordbruksprodukter (kodifierad version)

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 901/2008 av den 16 september 2008 om avskaffande av importtullen för vissa kvantiteter industrisocker under regleringsåret 2008/09

18

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/734/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 juni 2008 om det statliga stöd C 57/07 (ex N 843/06) som Republiken Slovakien planerar att bevilja företaget Alas Slovakia, s.r.o. [delgivet med nr K(2008) 2254]  (1)

19

 

 

2008/735/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 16 september 2008 om utnämning av en företrädare för kommissionen i Europeiska läkemedelsmyndighetens styrelse

25

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/736/Gusp av den 15 september 2008 om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia

26

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top