EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:221:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 221, 19 augusti 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 221

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
19 augusti 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 818/2008 av den 13 augusti 2008 om ändring av förordning (EG) nr 2074/2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina och om avslutande av undersökningen om eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom den förordningen, genom import av vissa ringpärmsmekanismer som avsänts från Konungariket Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Konungariket Thailand eller inte

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 819/2008 av den 18 augusti 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 820/2008 av den 8 augusti 2008 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (1)

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 821/2008 av den 18 augusti 2008 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1362/2000 när det gäller öppnande av en gemenskapstullkvot för bananer med ursprung i Mexiko

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 822/2008 av den 18 augusti 2008 om ändring av förordning (EG) nr 817/2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 augusti 2008

25

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/676/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 24 juli 2008 om godkännande av en metod för klassificering av slaktkroppar av gris i Bulgarien [delgivet med nr K(2008) 3740]

28

 

 

2008/677/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 juli 2008 om ändring av beslut 2006/784/EG om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Frankrike [delgivet med nr K(2008) 3803]

30

 

 

2008/678/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 augusti 2008 om ändring av beslut 2007/716/EG när det gäller vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien [delgivet med nr K(2008) 4319]  (1)

32

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2008/679/RIF

 

*

Kommissionens beslut av den 31 juli 2008 om tilldelning av bidrag till åtgärder för översättning och testning av en frågemodul för en brottsofferundersökning enligt det särskilda programmet ”Förebyggande och bekämpande av brott” som ingår i det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter

34

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top