EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:219:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 219, 14 augusti 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 219

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
14 augusti 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 809/2008 av den 13 augusti 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 810/2008 av den 11 augusti 2008 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött (Omarbetning)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 811/2008 av den 13 augusti 2008 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen

17

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2008/73/EG av den 15 juli 2008 om förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området och om ändring av direktiven 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/426/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG, 2000/75/EG, beslut 2000/258/EG samt direktiven 2001/89/EG, 2002/60/EG och 2005/94/EG (1)

40

 

*

Kommissionens direktiv 2008/83/EG av den 13 augusti 2008 om ändring av direktiv 2003/91/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst ska ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av köksväxter (1)

55

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/667/RIF

 

*

Rådets beslut av den 7 april 2008 om ingåendet av avtalet mellan Europeiska rymdorganisationen och Europeiska unionen om säkerhet för och utbyte av sekretessbelagda uppgifter

58

Avtal mellan Europeiska rymdorganisationen och Europeiska unionen om säkerhet för och utbyte av sekretessbelagda uppgifter

59

 

 

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

 

 

2008/668/EG, Euratom

 

*

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 23 juli 2008 om utnämning av en domare vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt

63

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om dag för ikraftträdande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna

64

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2008/669/Gusp av den 16 juni 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om status för Europeiska unionens uppdrag till stöd för reform av säkerhetssektorn i Republiken Guinea-Bissau

65

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om status för Europeiska unionens uppdrag till stöd för reform av säkerhetssektorn i Republiken Guinea-Bissau

66

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac (EUT L 30 av den 4.2.2008)

72

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem (EUT L 30 av den 4.2.2008)

73

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top