EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:202:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 202, 31 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 202

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
31 juli 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 744/2008 av den 24 juli 2008 om införande av en tillfällig särskild åtgärd för att främja omstruktureringen av de av Europeiska gemenskapens fiskeflottor som berörs av den ekonomiska krisen

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 745/2008 av den 30 juli 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 746/2008 av den 17 juni 2008 om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1)

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 747/2008 av den 30 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet i fråga om definitioner av variabler och tillämpning av Nace rev. 2 (1)

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 748/2008 av den 30 juli 2008 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0206 29 91 (Omarbetning)

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 749/2008 av den 30 juli 2008 om ändring av flera förordningar om importtullkvoter i nötköttssektorn

37

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 750/2008 av den 30 juli 2008 om ändring av förordning (EG) nr 414/2008 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller beviljande av stöd från gemenskapen för privat lagring av vissa ostar under lagringsåret 2008/09

44

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 751/2008 av den 30 juli 2008 om förbud mot fiske efter gråsej i norska vatten söder om 62° N med fartyg som seglar under svensk flagg

46

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/82/EG av den 30 juli 2008 om ändring av direktiv 2008/38/EG med avseende på foder som är avsedda för understödjande av njurfunktionen vid kronisk njurinsufficiens (1)

48

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/625/EG

 

*

Beslut nr 1/2007 av associeringsrådet EG–Turkiet av den 25 juni 2007 om ändring av handelsmedgivandena för de bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av beslut nr 1/95 av associeringsrådet EG–Turkiet om genomförandet av den slutliga fasen av tullunionen och av beslut nr 1/97 av associeringsrådet EG–Turkiet om den ordning som skall tillämpas på vissa bearbetade jordbruksprodukter och om upphävande av beslut nr 1/97

50

 

 

Kommissionen

 

 

2008/626/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 april 2008 Statligt stöd C 40/06 (f.d. NN 96/05) Ordningar för stöd genom lån som genomförts av Förenade konungariket [delgivet med nr K(2008) 1612]  (1)

62

 

 

2008/627/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 juli 2008 om en övergångsperiod för verksamheter som utförs av vissa revisorer och revisionsföretag i tredje land [delgivet med nr K(2008) 3942]  (1)

70

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top