EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:120:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 120, 07 maj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 120

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
7 maj 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 401/2008 av den 6 maj 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 402/2008 av den 6 maj 2008 om närmare bestämmelser om import av råg från Turkiet (kodifierad version)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 403/2008 av den 6 maj 2008 om att preliminärt fastställa vilka kvantiteter rörsocker som skall omfattas av leveranskrav och som skall importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet under leveransperioden 2008/2009

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 404/2008 av den 6 maj 2008 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter när det gäller godkännande av spinosad, kaliumbikarbonat och kopparoktanoat samt användning av etylen

8

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/357/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 april 2008 om särskilda barnsäkerhetskrav på tändare i Europastandarder på grundval av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (1)

11

 

 

2008/358/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 april 2008 om ändring av beslut 2005/380/EG om att inrätta en grupp bestående av fristående experter på företagsstyrning och bolagsrätt

14

 

 

2008/359/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 april 2008 om inrättande av en högnivågrupp för livsmedelsindustrins konkurrenskraft

15

 

 

2008/360/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 april 2008 om ekonomiskt stöd från gemenskapen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa aviär influensa i Nederländerna under 2003 [delgivet med nr K(2008) 1668]

17

 

 

2008/361/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 maj 2008 om gemenskapens ekonomiska bidrag under 2008 till datorisering av veterinära förfaranden, systemet för anmälan av djursjukdomar, informationsåtgärder samt undersökningar och utvärderingar

18

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/362/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2008 om extern kvalitetssäkring av lagstadgade revisorer och revisionsföretag som granskar företag av allmänt intresse [delgivet med nr K(2008) 1721]

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top