EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:115:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 115, 29 april 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 115

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
29 april 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 380/2008 av den 18 april 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 381/2008 av den 28 april 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (Omarbetning)

10

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/336/EG

 

*

Rådets beslut av den 14 april 2008 om utnämning och ersättande av ledamöter i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

32

 

 

Kommissionen

 

 

2008/337/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 24 april 2008 om ändring av beslut 2006/968/EG om genomförande av rådets förordning (EG) nr 21/2004 avseende riktlinjer och förfaranden för elektronisk identifiering av får och getter [delgivet med nr K(2008) 1571]  (1)

33

 

 

2008/338/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 24 april 2008 om ändring av bilaga I till beslut 2004/438/EG beträffande obehandlad mjölk och produkter baserade på obehandlad mjölk från Australien, mjölk och mjölkbaserade produkter från Serbien samt om uppdatering av uppgifterna angående Schweiz i samma bilaga [delgivet med nr K(2008) 1587]  (1)

35

 

 

2008/339/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 april 2008 om ändring av bilaga XI till rådets direktiv 2003/85/EG med avseende på förteckningen över laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus [delgivet med nr K(2008) 1577]  (1)

39

 

 

2008/340/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 april 2008 om ändring av beslut 2006/133/EG om att ålägga medlemsstaterna att tillfälligt vidta ytterligare åtgärder mot spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) när det gäller andra områden i Portugal än sådana där det är känt att den inte förekommer [delgivet med nr K(2008) 1580]

41

 

 

2008/341/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 april 2008 om fastställande av gemenskapskriterier för nationella program för utrotning, bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar och zoonoser [delgivet med nr K(2008) 1588]  (1)

44

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Meddelande om ikraftträdandet av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

47

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till information om ikraftträdande av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om exporttullar (EUT L 112 av den 24.4.2008)

48

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top