EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:073:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 73, 15 mars 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 73

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
15 mars 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 229/2008 av den 10 mars 2008 om ändring av förordning (EG) nr 533/2004 om upprättande av partnerskap inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 230/2008 av den 14 mars 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 231/2008 av den 14 mars 2008 om utfärdande av importlicenser för olivolja inom ramen för den tunisiska tullkvoten

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 232/2008 av den 14 mars 2008 om ändring av förordning (EG) nr 382/2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 233/2008 av den 14 mars 2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 mars 2008

10

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 234/2008/EG av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska rådgivande kommittén för statistik och om upphävande av rådets beslut 91/116/EEG (1)

13

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 235/2008/EG av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska rådgivande organet för statistikstyrning (1)

17

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/224/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 februari 2008 om ingående av protokoll om ändring av avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering, Republiken Libanon, Republiken Maldiverna, Republiken Moldavien, Republiken Singapores regering respektive Republiken Uruguay om vissa luftfartaspekter med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

20

Protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering om vissa luftfartsaspekter

22

Protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Libanon om vissa luftfartsaspekter

24

Protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter

26

Protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om vissa luftfartsaspekter

27

Protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Singapores regering om vissa luftfartsaspekter

29

Protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Uruguay om vissa luftfartsaspekter

31

 

 

Kommissionen

 

 

2008/225/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 14 mars 2008 om ändring av beslut 2006/805/EG när det gäller djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i Tyskland [delgivet med nr K(2008) 956]  (1)

32

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2008/226/Gusp

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EU SSR Guinea-Bissau/1/2008 av den 5 mars 2008 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens uppdrag till stöd för reform av säkerhetssektorn i Republiken Guinea-Bissau (EU SSR Guinea-Bissau)

34

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top