EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:060:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 60, 05 mars 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 60

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
5 mars 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 200/2008 av den 4 mars 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 201/2008 av den 4 mars 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 202/2008 av den 4 mars 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 när det gäller antalet vetenskapliga paneler inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och deras namn (1)

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 203/2008 av den 4 mars 2008 om ändring av bilaga III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung när det gäller gamitromycin (1)

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 204/2008 av den 4 mars 2008 om fastställande av importtullar för helt eller delvis slipat ris från och med den 5 mars 2008

21

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/188/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 februari 2008 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter

22

 

 

2008/189/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 februari 2008 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering om vissa luftfartsaspekter

23

 

 

2008/190/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 februari 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om vissa luftfartsaspekter

24

 

 

2008/191/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 februari 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Libanon om vissa luftfartsaspekter

25

 

 

2008/192/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 februari 2008 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Östliga Republiken Uruguay om vissa luftfartsaspekter

26

 

 

2008/193/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 februari 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien om vissa luftfartsaspekter

27

 

 

2008/194/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 februari 2008 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Singapores regering om vissa luftfartsaspekter

28

 

 

2008/195/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 februari 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kirgizistan om vissa luftfartsaspekter

29

 

 

2008/196/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 februari 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Malaysias regering om vissa luftfartsaspekter

30

 

 

2008/197/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 februari 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Paraguay om vissa luftfartsaspekter

31

 

 

2008/198/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 februari 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om vissa luftfartsaspekter

32

 

 

2008/199/EG

 

*

Rådets beslut av den 28 februari 2008 om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

33

 

 

Kommissionen

 

 

2008/200/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 februari 2008 om avslutande av undersökningsförfarandet rörande Argentinas handelsbruk när det gäller import av textil- och beklädnadsprodukter

34

 

 

2008/201/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 februari 2008 om att utse Gemenskapens kontrollorgan för fiske till det organ som ska utföra vissa uppgifter enligt förordning (EG) nr 1042/2006 och om ändring av beslut 2007/166/EG rörande antagande av en förteckning över gemenskapsinspektörer och inspektionsmedel på fiskeområdet

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top