EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:048:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 48, 22 februari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 48

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
22 februari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 150/2008 av den 18 februari 2008 om ändring av de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 130/2006 på import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 151/2008 av den 21 februari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 152/2008 av den 21 februari 2008 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 581/2004

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 153/2008 av den 21 februari 2008 om fastställande av exportbidrag för griskött

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 154/2008 av den 21 februari 2008 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 155/2008 av den 21 februari 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 156/2008 av den 21 februari 2008 om ändring av förordning (EG) nr 109/2007 avseende den lägsta halten av fodertillsatsen monensinnatrium (Coxidin) (1)

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 157/2008 av den 21 februari 2008 om fastställande av det stöd som avses i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 för privat lagring av smör

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 158/2008 av den 21 februari 2008 om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Salate von der Insel Reichenau (SGB), Gurken von der Insel Reichenau (SGB), Feldsalat von der Insel Reichenau (SGB), Tomaten von der Insel Reichenau (SGB))

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 159/2008 av den 21 februari 2008 om ändring av förordningarna (EG) nr 800/1999 och (EG) nr 2090/2002 vad gäller fysisk kontroll i samband med export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 160/2008 av den 21 februari 2008 om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pane di Matera (SGB), (Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (SUB))

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 161/2008 av den 21 februari 2008 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

29

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/150/EG

 

*

Rådets beslut av den 12 februari 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005–17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske utanför Seychellerna

31

 

 

2008/151/EG

 

*

Rådets beslut av den 12 februari 2008 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2007–30 juni 2013 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske i Elfenbenskustens fiskezoner

37

Avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2007–30 juni 2013 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske i Elfenbenskustens fiskezoner

39

Partnerskapsavtal om fiske mellan Republiken Elfenbenskusten och Europeiska gemenskapen

41

Protokoll om fastställande för perioden 1 juli 2007–30 juni 2013 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Republiken Elfenbenskusten och Europeiska gemenskapen om fiske utanför Elfenbenskustens kust

46

 

 

2008/152/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 februari 2008 om utnämning av en spansk ledamot och två spanska suppleanter i Regionkommittén

64

 

 

Kommissionen

 

 

2008/153/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 november 2007 – Statligt stöd C 37/2006 (f.d. NN 91/2005) – Stödordning för modernisering av fiskefartyg som tillämpats i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2007) 5395]  (1)

65

 

 

2008/154/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 november 2007 – Statligt stöd nr C 38/2006 (f.d. NN 93/2005) – Ordning för förbättring av fiskefabriker som tillämpats i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2007) 5397]  (1)

71

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Föreskrifter nr 24 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om: I. Typgodkännande av motorer med kompressionständning med avseende på utsläpp av synliga föroreningar – II. Typgodkännande av motorfordon med avseende på installering av motorer med kompressionständning av en typgodkänd typ – III. Typgodkännande av motorfordon utrustade med motorer med kompressionständning med avseende på motorns utsläpp av synliga föroreningar – IV. Mätning av effekten hos en motor med kompressionständning

77

 

*

Föreskrifter nr 101 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser för typgodkännande av personbilar som endast drivs med förbränningsmotor eller är hybrideldrivna med avseende på mätning av utsläpp av koldioxid och av bränsleförbrukning och/eller mätning av elenergiförbrukning och räckvidd med eldrift samt av fordon i kategorierna M1 och N1 som endast drivs med el med avseende på mätning av elenergiförbrukning och räckvidd med eldrift

78

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 406 av den 30.12.2006)

82

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 av den 13 december 2006 om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EUT L 390 av den 30.12.2006)

88

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top