EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:042:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 42, 16 februari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 42

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
16 februari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 134/2008 av den 15 februari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 135/2008 av den 15 februari 2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 februari 2008

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 136/2008 av den 15 februari 2008 om utfärdande av importlicenser för olivolja inom ramen för den tunisiska tullkvoten

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 137/2008 av den 15 februari 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 138/2008 av den 15 februari 2008 om avslutande av den partiella interimsöversynen av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av okouméplywood med ursprung i Folkrepubliken Kina

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 139/2008 av den 15 februari 2008 om ändring av bilagorna I, II, III, V och VII till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

11

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/14/EG av den 15 februari 2008 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen (1)

43

 

*

Kommissionens direktiv 2008/15/EG av den 15 februari 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp klotianidin som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

45

 

*

Kommissionens direktiv 2008/16/EG av den 15 februari 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp etofenprox som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

48

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/119/EG

 

*

Rådets beslut av den 12 februari 2008 om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med Kroatien och om upphävande av beslut 2006/145/EG

51

 

 

Kommissionen

 

 

2008/120/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 7 februari 2008 om ändring av bilaga D till rådets direktiv 88/407/EEG och beslut 2004/639/EG om villkor för import av sperma från tamdjur av nötkreatur [delgivet med nr K(2008) 409]  (1)

63

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2008/121/EG

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 17 december 2007 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2007/21)

83

 

 

RIKTLINJER

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2008/122/EG

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 17 december 2007 om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2007/20)

85

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/123/GUSP av den 4 februari 2008 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo

88

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/124/GUSP av den 4 februari 2008 om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo

92

 

 

2008/125/GUSP

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EULEX/1/2008 av den 7 februari 2008 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo

99

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top