EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:024:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 24, 29 januari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 24

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
29 januari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 75/2008 av den 28 januari 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1207/2001 om förfaranden för att i enlighet med bestämmelserna om förmånshandel mellan Europeiska gemenskapen och vissa länder underlätta utfärdande eller upprättande i gemenskapen av ursprungsintyg och utfärdande av vissa tillstånd för ekonomiska aktörer att fungera som godkända exportörer (1)

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 76/2008 av den 28 januari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 77/2008 av den 28 januari 2008 om fastställande av leveranskrav avseende rörsocker som importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet under leveransperioden 2007/2008

6

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) (1)

8

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/2/EG av den 15 januari 2008 om siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (1)

30

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Ändringar i domstolens rättegångsregler

39

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/79/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2007 om ändring av protokollet om domstolens stadga

42

 

*

Uttalande

44

 

 

Kommissionen

 

 

2008/80/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2007 om nationella bestämmelser som anmälts av Republiken Österrike angående vissa fluorerade växthusgaser [delgivet med nr K(2007) 6646]  (1)

45

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

51

 

*

Information om ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Montenegro om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

51

 

*

Information om ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

51

 

*

Information om ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

51

 

*

Information om ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

52

 

*

Information om ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om återtagande av personer

52

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om förenklat utfärdande av viseringar

52

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar

52

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Montenegro om förenklat utfärdande av viseringar

52

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om förenklat utfärdande av viseringar

53

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om förenklat utfärdande av viseringar

53

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar

53

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar

53

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/81/GUSP av den 28 januari 2008 om ändring av gemensam ståndpunkt 98/409/GUSP om Sierra Leone

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top