EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:002:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 2, 04 januari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 2

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
4 januari 2008


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

Sida

 

 

BUDGETAR

 

 

2008/1/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

1

 

 

2008/2/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2

43

 

 

2008/3/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2

51

 

 

2008/4/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

65

 

 

2008/5/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2

75

 

 

2008/6/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007

83

 

 

2008/7/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

105

 

 

2008/8/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2

127

 

 

2008/9/EG

 

*

Inkomst- och utgiftsberäkning för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2007 – ändringsbudgetarna nr 1 och 2

135

 

 

2008/10/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

155

 

 

2008/11/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2007 – ändringsbudget 3

173

 

 

2008/12/EG

 

*

Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2

181

 

 

2008/13/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

191

 

 

2008/14/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

219

 

 

2008/15/EG

 

*

Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2

229

 

 

2008/16/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

249

 

 

2008/17/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

279

 

 

2008/18/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007 – ändringsbudget 3

309

 

 

2008/19/EG

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

333

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top