EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:335:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 335, 20 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 335

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
20 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1510/2007 av den 19 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1511/2007 av den 19 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1512/2007 av den 19 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1513/2007 av den 19 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1383/2007

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1514/2007 av den 19 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 1382/2007

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1515/2007 av den 19 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för vissa köttprodukter med ursprung i Schweiz som öppnades genom förordning (EG) nr 1399/2007

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1516/2007 av den 19 december 2007 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av sedvanliga läckagekontrollkrav för stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser (1)

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1517/2007 av den 19 december 2007 om ändring av bilaga III till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 vad gäller undantaget från kravet på att produktionslinjer för ekologiskt foder ska skiljas från produktionslinjer för konventionellt foder

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1518/2007 av den 19 december 2007 om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för vermouth

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1519/2007 av den 19 december 2007 om ändring av förordningarna (EG) nr 2430/1999, (EG) nr 418/2001 och (EG) nr 162/2003 när det gäller villkoren för godkännande av vissa fodertillsatser som tillhör gruppen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser (1)

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1520/2007 av den 19 december 2007 om permanent godkännande av vissa fodertillsatser (1)

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1521/2007 av den 19 december 2007 om godkännande av ett nytt användningsområde för Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fodertillsats (1)

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1522/2007 av den 19 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003

27

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling (1)

31

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/851/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 10 december 2007 om ändring av beslut 2006/687/EG, 2006/875/EG och 2006/876/EG när det gäller omfördelning av gemenskapens ekonomiska bidrag till vissa medlemsstater för deras program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för kontroller som genomförs i syfte att förebygga zoonoser år 2007 [delgivet med nr K(2007) 5985]

47

 

 

2007/852/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2007 om ändring av beslut 2005/5/EG avseende gemenskapens jämförande försök och tester av utsäde och förökningsmaterial från Asparagus officinalis enligt rådets direktiv 2002/55/EG [delgivet med nr K(2007) 6168]  (1)

57

 

 

2007/853/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2007 om fortsättning under 2008 av gemenskapens jämförande försök och tester som inleddes under 2005 av utsäde och förökningsmaterial från Asparagus officinalis enligt rådets direktiv 2002/55/EG (1)

59

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347 av den 11.12.2006)

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top