EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:333:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 333, 19 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 333

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
19 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1495/2007 av den 18 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1496/2007 av den 18 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1043/2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1497/2007 av den 18 december 2007 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av sedvanliga kontrollkrav avseende läckage för stationära brandskyddssystem som innehåller vissa fluorerade växthusgaser (1)

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1498/2007 av den 18 december 2007 om särskilda bestämmelser för utfärdande av importlicenser för socker och sockerblandningar samt kakao som omfattas av ursprungskumulation AVS/ULT eller EG/ULT

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1499/2007 av den 18 december 2007 om offentliggörande för 2008 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1500/2007 av den 18 december 2007 om godkännande av ett nytt användningsområde för 6-fytas EC 3.1.3.26 (Ronozyme) som fodertillsats (1)

54

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1501/2007 av den 18 december 2007 om godkännande av ett nytt användningsområde för endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8 (Safizym X) som fodertillsats (1)

57

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1502/2007 av den 18 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 812/2007

60

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1503/2007 av den 18 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för import av griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 979/2007

61

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1504/2007 av den 18 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för de tullkvoter för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 806/2007

62

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1505/2007 av den 18 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

64

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1506/2007 av den 18 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för de tullkvoter för vissa ägg- och äggalbuminprodukter som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

66

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1507/2007 av den 18 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 536/2007

68

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1508/2007 av den 18 december 2007 om fastställande av i vilken utsträckning det är möjligt att bevilja de ansökningar om importrättigheter som har lämnats in inom ramen för den tullkvot som genom förordning (EG) nr 2172/2005 öppnades för 2008 för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz

69

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1509/2007 av den 18 december 2007 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

70

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/846/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 december 2007 om fastställande av en mall för förteckningar över de enheter som godkänts av medlemsstaterna i enlighet med olika bestämmelser i gemenskapens veterinärlagstiftning, samt om bestämmelser avseende överlämnande av dessa förteckningar till kommissionen [delgivet med nr K(2007) 5882] (kodifierad version) (1)

72

 

 

2007/847/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 december 2007 om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG för växter av släktet Vitis L., utom frukter, med ursprung i Kroatien eller före detta jugoslaviska republiken Makedonien [delgivet med nr K(2007) 5897]

78

 

 

2007/848/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 11 december 2007 om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av värphöns av Gallus gallus [delgivet med nr K(2007) 6100]  (1)

83

 

 

2007/849/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 december 2007 om godkännande av ändringar av det nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus som överlämnats av Finland [delgivet med nr K(2007) 6097]

85

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2007/850/EG

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 22 november 2007 om ändring av beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2007/15)

86

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top