EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:325:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 325, 11 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 325

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
11 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1450/2007 av den 10 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1452/2007 av den 7 december 2007 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

66

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1453/2007 av den 10 december 2007 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 2008 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

68

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter

69

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1455/2007 av den 10 december 2007 om öppnande av vissa kvoter för import till gemenskapen av ris med ursprung i Egypten

74

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2007 av den 10 december 2007 om ändring av förordningarna (EG) nr 2058/96, (EG) nr 2375/2002, (EG) nr 2377/2002, (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 955/2005, (EG) nr 969/2006 och (EG) nr 1964/2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av ris och spannmål

76

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1457/2007 av den 10 december 2007 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

81

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/810/EG

 

*

Rådets beslut av den 19 november 2007 om ingående, på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino rörande Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen

83

Protokoll till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino rörande Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen

84

 

 

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

 

 

2007/811/EG, Euratom

 

*

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 5 december 2007 om utnämning av en domare vid Europeiska gemenskapernas domstol

89

 

 

Kommissionen

 

 

2007/812/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 november 2007 om tilldelning till Nederländerna av tre ytterligare dagar till sjöss för ett program för förbättrad observatörstäckning i enlighet med bilaga IIA till rådets förordning (EG) nr 41/2007 [delgivet med nr K(2007) 5711]

90

 

 

2007/813/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 november 2007 om tilldelning av ytterligare dagar till sjöss till Spanien inom ICES-sektionerna VIIIc och IXa med undantag av Cadizbukten [delgivet med nr K(2007) 5719]

92

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top