EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:316:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 316, 04 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 316

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
4 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1415/2007 av den 3 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1416/2007 av den 3 december 2007 om fastställande av sista dag för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring av griskött

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1417/2007 av den 28 november 2007 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall (1)

6

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/783/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 mars 2006 om att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalets funktion Ärende COMP/M.3975 – Cargill/Degussa [delgivet med nr K(2006) 1034]  (1)

53

 

 

2007/784/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 juli 2007 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden och med EES-avtalets funktion (Ärende COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France) [delgivet med nr K(2007) 3443]  (1)

57

 

 

2007/785/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 3 december 2007 om ändring av beslut 2006/415/EG vad gäller vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Förenade kungariket, Rumänien och Polen [delgivet med nr K(2007) 6109]  (1)

62

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top