EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:295:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 295, 14 november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 295

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
14 november 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1327/2007 av den 13 november 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1328/2007 av den 13 november 2007 om förbud mot fiske efter fläckpagell i ICES-områdena VI, VII och VIII (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion) med fartyg som seglar under spansk flagg

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1329/2007 av den 13 november 2007 om förbud mot fiske efter lubb i EG-vatten och internationella vatten i ICES-områdena V, VI och VII med fartyg som seglar under fransk flagg

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1330/2007 av den 24 september 2007 om genomförandebestämmelser för spridning till berörda parter av information om händelser inom civil luftfart, i enlighet med artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG (1)

7

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/730/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 16 oktober 2007 om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Förenade kungariket i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (1)

12

 

 

2007/731/EG

 

*

Kommissionens Beslut av den 13 november 2007 om ändring av beslut 2006/415/EG vad gäller vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2007) 5549]  (1)

28

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2007/732/GUSP av den 13 november 2007 om ändring av gemensam åtgärd 2007/106/GUSP om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

30

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2007/733/GUSP av den 13 november 2007 om ändring av gemensam åtgärd 2007/369/Gusp om inrättande av Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan)

31

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2007/734/GUSP av den 13 november 2007 om restriktiva åtgärder mot Uzbekistan

34

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top