EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:294:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 294, 13 november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 294

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
13 november 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1320/2007 av den 12 november 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1321/2007 av den 12 november 2007 om genomförandebestämmelser för att i ett centralt upplag integrera information om händelser inom civil luftfart som utbyts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1322/2007 av den 12 november 2007 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 458/2007 om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros) med avseende på adekvat format för överföring av uppgifter, inrapportering av resultat och kriterier för kvalitetsbedömning för Esspros grundsystem och modulen om pensionstagare

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1323/2007 av den 12 november 2007 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung när det gäller firocoxib (1)

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1324/2007 av den 12 november 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1325/2007 av den 12 november 2007 om förbud mot fiske efter sill i ICES-områdena V b och VI b; EG-vatten i VI a N med fartyg som seglar under fransk flagg

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1326/2007 av den 12 november 2007 om förbud mot fiske efter torsk i ICES-områdena I och II b med fartyg som seglar under fransk flagg

19

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Europaparlamentet och rådet

 

 

2007/726/EG

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 23 oktober 2007 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter med tillämpning av punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

21

 

 

Rådet

 

 

2007/727/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2007 om bemyndigande för Republiken Slovenien att i Europeiska gemenskapens intresse ratificera protokollet av den 12 februari 2004 om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område

23

 

 

2007/728/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2007 om utnämning av en spansk suppleant i Regionkommittén

25

 

 

Kommissionen

 

 

2007/729/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 7 november 2007 om ändring av rådets direktiv 64/432/EEG, 90/539/EEG, 92/35/EEG, 92/119/EEG, 93/53/EEG, 95/70/EG, 2000/75/EG, 2001/89/EG och 2002/60/EG samt kommissionens beslut 2001/618/EG och 2004/233/EG när det gäller förteckningar över nationella referenslaboratorier och statliga institut [delgivet med nr K(2007) 5311]  (1)

26

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1303/2007 av den 5 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys (EUT L 290 av den 8.11.2007)

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top