EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:193:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 193, 25 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 193

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
25 juli 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 872/2007 av den 24 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 873/2007 av den 24 juli 2007 om ändring och korrigering av förordning (EG) nr 1913/2006 om tillämpningsföreskrifter för det agromonetära systemet för euron inom jordbrukssektorn

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 874/2007 av den 24 juli 2007 om fastställande av det slutliga stödbeloppet för torkat foder under regleringsåret 2006/07

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 876/2007 av den 24 juli 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2245/2002 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivningar till följd av Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveakten inom Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar (1)

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 877/2007 av den 24 juli 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2246/2002 om avgifter till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) efter Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar

16

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 878/2007/EG av den 23 juli 2007 om ändring och förlängning av beslut nr 804/2004/EG om ett gemenskapsprogram för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Herkules II-programmet)

18

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/522/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 juli 2007 om ändring av beslut 2006/802/EG när det gäller svinkött från svin som vaccinerats med ett levande, försvagat konventionellt vaccin i Rumänien [delgivet med nr K(2007) 3418]  (1)

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top