EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:163:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 163, 23 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 163

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
23 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 709/2007 av den 22 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 710/2007 av den 22 juni 2007 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 711/2007 av den 22 juni 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under juni 2007 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 616/2007

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 712/2007 av den 22 juni 2007 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 713/2007 av den 21 juni 2007 om förbud mot fiske efter torsk i Skagerrak med fartyg som för svensk flagg

14

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 714/2007/EG av den 20 juni 2007 om upphävande av rådets direktiv 68/89/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om sortering av rundvirke

16

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/436/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

17

 

 

Kommissionen

 

 

2007/437/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 juni 2007 om att inte ta upp haloxifop-R i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2007) 2548]  (1)

22

 

 

 

*

Meddelande till läsarna(se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top