EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:146:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 146, 08 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 146

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
8 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 631/2007 av den 7 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 632/2007 av den 7 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 633/2007 av den 7 juni 2007 om krav avseende tillämpningen av ett protokoll för överföring av färdplansdata, för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst (1)

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 634/2007 av den 7 juni 2007 om godkännande av selenometionin framställt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som fodertillsats (1)

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 635/2007 av den 7 juni 2007 om undantag från förordning (EEG) nr 1915/83 när det gäller perioden för inlämning av företagsredovisningar för räkenskapsåret 2006

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 636/2007 av den 7 juni 2007 om undantag från bilagan till rådets förordning nr 79/65/EEG när det gäller Rumäniens områden

18

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/389/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 juni 2007 om att inte införa malation i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2007) 2337]  (1)

19

 

 

2007/390/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 7 juni 2007 om finansiering av utgifter för datorstöd och informationsåtgärder inom området djurs hälsa och välbefinnande under 2007

21

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2007/391/GUSP av den 7 juni 2007 om ändring av gemensam ståndpunkt 2002/960/GUSP om restriktiva åtgärder mot Somalia

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top