EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:143:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 143, 06 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 143

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
6 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 618/2007 av den 5 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 619/2007 av den 5 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 620/2007 av den 5 juni 2007 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser som det ansökts om 28 maj–1 juni 2007 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 621/2007 av den 5 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1483/2006 när det gäller de kvantiteter som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 622/2007 av den 5 juni 2007 om att fastställa villkor för försöksfiske efter tobisfiskar för 2007 i Nordsjön

14

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/385/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 oktober 2006 om det statliga stöd C 11/2005 (f.d. N 21/2005), som Tyskland planerar att genomföra för uppförande av en etenrörledning i Bayern [delgivet med nr K(2006) 4836]  (1)

16

 

 

2007/386/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 5 juni 2007 om fastställande av vilka kvantiteter metylbromid som får användas för kritiska användningsområden i gemenskapen den 1 januari–31 december 2007 inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet [delgivet med nr K(2007) 2295]

27

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top